W raporcie przyjęto cenę rynkową na poziomie 18,0 zł za akcję.

W piątek na zamknięciu sesji kurs wynosił 18,15 zł po wzroście o 0,8%, Analitycy ocenili akcje spółki jako „ryzykowne, ale nie tanie". Ich zdaniem obecny kurs w pełni nie odzwierciedla ryzyka związanego z procesem z DPTG. Ich zdaniem wyniki operacyjne TPSA poprawiają się, ale niezbyt szybko.