PGNIG

Raportem z 1 listopada analitycy Goldman Sachs rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ich pierwsze zalecenie brzmi „neutralnie” z roczną ceną docelową na poziomie 4,3 zł. W piątek na zamknięcie sesji papiery PGNiG można było kupić za 3,7 zł. We wtorek około godz. 10:05 cena walorów spółki wynosiła 3,69 zł.

TPSA

W najnowszym raporcie analitycy Morgan Stanley obniżyli rekomenduję dla Telekomunikacji Polskiej do „równoważ” z „przeważaj”. Cena docelowa została nieznacznie skorygowana w dół do 19 zł z 19,5 zł. W piątek na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie za jedną akcję TPSA inwestorzy płacili 18,15 zł. We wtorek około godz. 10:10 papiery spółki warte były 18,2 zł.

Cersanit

W raporcie z 1 listopada analitycy ING podwyższyli rekomendację dla Cersaniru. Obecnie zalecają „kupuj” akcje, podczas gdy wcześniej rekomendowali „trzymaj”. 12-miesięczną cenę docelową podnieśli do 13,9 zł z 10,7 zł. W piątek na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie walory CERSANIT kosztowały 11,4 zł. We wtorek około godz. 10:15 ich cena wynosiła 11,5 zł.

Stalprodukt

Analitycy ING obniżyli rekomendację dla akcji Stalproduktu do „sprzedaj” z „trzymaj”. Cena docelowa wyznaczona w rocznej perspektywie została obniżona o ponad 10 proc. do 366 zł z 406,99 zł. W dniu wydania raportu , 1 listopada, giełda nie pracowała. Podczas piątkowego zamknięcia sesji na warszawskim parkiecie akcje STALPROD kosztowały 401,5 zł, a we wtorek około 10:20 ich wartość wynosiła 395 zł.

Boryszew

Boryszew podpisał umowę nabycia aktywów w spółkach Maflow Components (Dalian) Co. Ltd. w Chinach oraz Maflow do Brasil Ltda. w Brazylii, podała spółka w komunikacie. Łączna kwota transakcji wynosi 200 tys. euro.
"Tym samym Grupa Boryszew sfinalizowała proces nabycia zagranicznych spółek należących do Grupy Maflow, na kluczowych dla przemysłu automotive rynkach wschodzących w Brazylii i Chinach" - czytamy w komunikacie.

NFI EM&F

ZWZ NFI Empik Media & Fashion (NFIEMF) zdecydowało o wypłacie 19,77 mln zł dywidendy, czyli 0,19 zł na akcję, podała spółka w komunikacie. Pozostałą kwotę z 271,7-mln zysku przeznaczono na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał zapasowy.
Uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 1 grudnia 2010 r. Dzień wypłaty dywidendy zostanie wyznaczony przez Radę Nadzorczą na dzień przypadający nie później niż 20 styczna 2011 roku, podano także.

Ergis

Producent wyrobów z tworzyw sztucznych, Ergis-Eurofilms (ERGIS), rozpoczął prace zmierzające do utworzenia zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie, poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.
"W celu jego utworzenia zawiązano Rigidis Sp. z o.o., do której w formie sprzedaży lub aportu rzeczowego zostanie przeniesiona część środków produkcji, będących własnością Ergis-Eurofilms. Ergis-Eurofilms objął 100% udziałów w nowotworzonej spółce" - czytamy w komunikacie.
Własnością spółki będzie również nowobudowana hala produkcyjna w Wąbrzeźnie, podano także.

Kofola

Spółki zależne Grupy Kofola – Kofola Holding a.s., Kofola a.s. ze Słowacji oraz Kofola a.s. z Czech – podpisały dwie umowy licencyjne z firmą Schweppes International Limited, na mocy których spółki te otrzymały wyłączną licencję na używanie znaków towarowych i wzorów przemysłowych marki Orangina na terenie Czech i Słowacji w zakresie produkcji i sprzedaży napojów owocowych Orangina, podała spółka w komunikacie we wtorek. Wartość umów opiewa łącznie na 13 mln euro.
Umowa została zawarta na czas określony od 1 maja 2011 do 31 grudnia 2014 z możliwością jej przedłużenie, podano także.

Petrolinvest

Spółka Petrolinvest (PETROLINV) wyemituje do 19 mln warrantów uprawniających do objęcia do 19 mln nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru, zdecydowało walne zgromadzenie firmy weekend.
"Prawa do objęcia akcji serii B wynikające z warrantów subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 października 2015 r." - czytamy w podjętej uchwale.
W ocenie zarządu spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji optymalne źródło pozyskania kapitału, zmniejszania zadłużenia spółki w sposób nie zagrażający jej płynności finansowej, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz programów motywacyjnych.

PKO BP

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację „kupuj" dla PKO Banku Polskiego i podnieśli dwunastomiesięczną cenę docelową akcji PKOBP o 7% do 49,3 zł, wynika z raportu z 24 października, odtajnionego we wtorek. >>>>

Synthos

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla spółki Synthos do "trzymaj" a cenę docelową o 44% do 2,6 zł z 1,8 zł , wynika z raportu z 24 października, odtajnionego we wtorek. >>>>

ING Bank Śląski

Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podtrzymali rekomendację „kupuj" akcje ING Banku Śląskiego oraz roczną cenę docelową na poziomie 928 zł. W dniu wydania raportu (24 października) na zamknięcie sesji rynkowa cena akcji INGBSK ustalona została na poziomie 811,5 zł. We wtorek około godz. 11:30 za walory banku inwestorzy płacili 859,5 zł.