Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu państwa na 2010 r., na początku czwartego kwartału b.r. deficyt miał sięgnąć 47,9 mld zł, co stanowi 91,8 proc. z dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 52,2 mld zł.

MF poinformowało, że do końca września 2010 r. dochody budżetu wyniosły 181 mld 363 mln 257 tys. zł, a wydatki 220 mld 898 mln 740 tys. zł.