Jako baza do wyceny analitykom posłużył kurs zamknięcia z 20 października wynoszący 6,6 zł. We wtorek na zamknięcie sesji walory spółki kosztowały 6,77 zł.

„Bardziej konserwatywne podejście do prognoz (niższa rentowność w całym okresie prognozy) zredukowało naszą wycenę wynikającą z modelu DCF oraz obniżyło wskazania z analizy porównawczej. Tak więc pomimo wzrostu kursu akcji spółek z grupy porównawczej obniżyliśmy cenę docelową do poziomu 6 zł. Kurs giełdowy znajduje się ok. 10% powyżej tej granicy, czego naszym zdaniem nie uzasadniają perspektywy finansowe Sonela” – napisali analitycy w uzasadnieniu obniżenia wyceny.

„Uważamy, że w kursie został już uwzględniony oczekiwany dynamiczny wzrost sprzedaży spółki, jednak przy znacznie wyższej rentowności (bliższej historycznym wskazaniom niż bieżącym wynikom spółki). Nasze prognozy są bardziej zachowawcze w tym względzie i dlatego postanowiliśmy obniżyć rekomendację do Redukuj” – napisano w raporcie.