Firma chce pozyskać środki na realizowanie projektów badań innowacyjnych cząsteczek w segmencie onkologii, chorób ośrodkowego ukladu nerwowego i immunologii, powiedział agencji ISB, prezes Selvity, Paweł Przewęźlikowski. "Prowadzimy obecnie sześć obiecujących projektów. Dzięki pozyskaniu środków od inwestorów finansowych, na których stawiamy w ofercie, rozszerzymy nasz pipeline o kolejne projekty do łącznie ok. 10 i wydłużymy okres naszych badań nad nimi, co oznaczać będzie chociażby większe zaawansowanie i wartość tych projektów. Nasze potrzeby kapitałowe znacznie przekraczają 10 mln zł, co sprawi że nasza oferta będzie duża jak na rynek alternatywny" – powiedział ISB Przewęźlikowski.

Dodał, że pierwszych zaawansowanych prób klinicznych na ludziach spodziewa się w 2012, wtedy spółka będzie je "aktywować w bilansie i amortyzować". "Zdecydowaliśmy się na konserwatywne rozliczanie naszych projektów według MSR. Obecnie nasze badania uwzględniamy w kosztach. Przychody w 2010 przekroczą 10 mln zł. Jesteśmy blisko pozytywnego EBITDA. Dotychczas zainwestowaliśmy w firmę łącznie 30 mln zł, z czego trzecia część pochodzi z grantów unijnych" – dodał prezes Selvity. Selvita jest pierwszą w Polsce firmą biotechnologiczną, która przeprowadziła proces transferu biotechnologii od kupienia projektu badawczego z polskiej uczelni, następnie prowadzenie własnych badań i w efekcie sprzedaż zachodniemu koncernowi – fińskiemu Orion Pharma. "Jest to dla nas bardzo zyskowna transakcja.

Poza opłatą transakcyjną, mamy szansę na 300 mln zł przychodów z tego tytułu po komercjalizacji leku. Dzięki dokapitalizowaniu będziemy mogli działać znacznie dłużej samodzielnie, ale w przyszłości oczywiście kolejne transakcje tego typu będą budowały nasz potencjał" – dodał prezes Selvity. Selvita jest firmą badawczo – rozwojową "wczesnej fazy". Obecnie ma obecnie zarejestrowane 3 rodziny patentów globalnych w onkologii, CNS (choroby ośrodkwego ukladu nerwowego) i immunologii.