Choć ostatnio pojawiały się pogłoski na temat tego, iż koszt pieniądza może zostać tam podniesiony, to jednak przeważały opinie, że pozostanie bez zmian. Władze monetarne Australii zdecydowały się na podwyżkę stóp (po raz pierwszy od maja br.) w obawie przed nadmiernym wzrostem inflacji w średnim terminie. Krok ten w najbliższym czasie może w dalszym ciągu tworzyć presję aprecjacyjną w notowaniach dolara australijskiego. AUD wyróżnia się zdecydowanie na tle walut innych krajów rozwiniętych dzięki dobrej kondycji australijskiej gospodarki (przejawiającej się m.in. niezłym stanem rynku pracy) oraz stosunkowo wysokim poziomem stóp procentowych. Ta różnica zbyt szybko nie ulegnie zmianie, co będzie w dłuższym terminie w dalszym ciągu przemawiać za zwyżką AUD/USD.

W średnim okresie o losach tej waluty decyduje przede wszystkim sytuacja panująca na innych rynkach. W najbliższym czasie kluczowa dla tej sytuacji będzie decyzja amerykańskich władz monetarnych o zwiększeniu programu wykupu aktywów. Szczególnie ważne będzie skala dodatkowych działań podjętych przez Fed. Jeśli Rezerwa Federalna zdecyduje się na zwiększenie wykupu o 1 bln USD lub więcej, w notowaniach dolara amerykańskiego nasilili się presja deprecjacyjna, co da impuls do wzrostu kursu AUD/USD zdecydowanie ponad poziom parytetu. Mniejsza skala dodatkowych działań poluźniających politykę pieniężną może zachęcić inwestorów grających na osłabienie USD do realizacji zysków, co przyniesie głębszy spadek. Dzisiejszy komunikat Fed tworzy duże ryzyko dla krótkoterminowych prognoz. Z pewnością łatwiej będzie o negatywne zaskoczenie przez amerykańskie władze monetarne, co bardziej prawdopodobnym czyni scenariusz korekty spadkowej w notowaniach AUD/USD.

Ze scenariuszem tym nie do końca zgodna jest sytuacja techniczna. Na wykresie godzinowym AUD/USD rysuje się obecnie formacja flagi, przemawiająca za kontynuacją wzrostu. Sygnał do jej realizacji powstanie po przebiciu poziomu 1,00, z kolei zaneguje ją zejście pod 0,9950. Szeroka konsolidacja obserwowana w drugiej połowie października stworzyła przestrzeń do dalszej zwyżki. Kluczowym oporem wciąż pozostaje psychologiczna bariera 1,00, która co prawda została naruszona w ostatnich dniach, jednak o trwałym jej przebiciu nie może być jeszcze mowy. Zachowanie kursu w najbliższych dniach może rozstrzygnąć losy AUD/USD w perspektywie najbliższych tygodni. Trwały wzrost ponad 1,00 oznaczać będzie dalszą dynamiczną zwyżkę, z kolei odpadnięcie od tej bariery powinno być zapowiedzią trwalszego spadku.