Rok 2009, który zamknął się kwotą 43 mld euro dla rynku transakcji M&A (Mergers and Acquisitions- fuzje i przejęcia) w Europie Wschodniej i Środkowej, był najgorszym pod tym względem w historii. Zdaniem analityków, w 2010 roku fuzje i przejęcia w regionie mają zwiększyć swoją wartość aż o 50 proc. Przed rynkiem M&A wciąż pozostajejednak daleka droga do osiągnięcia rekordowego poziomu 154,3 mld euro z 2007 roku. Raiffeisen prognozuje, że w tym roku zostaną zawarte 564 umowy typu M&A.

Rynkami mającymi największy wpływ na odrodzenie w fuzjach i przejęciach są Polska, Rosja i Zachodnie Bałkany. Transakcje tego typu mają najczęściej miejsce w branży telekomunikacyjnej, technologicznej, dóbr konsumenckich i energetycznej.

Raiffeisen jest najczęściej wybieranym doradcą w sprawach fuzji i przejęć w omawianym regionie. W pierwszej połowie br. wspomagał organizację 10 transakcji na kwotę 5,48 mld euro. Na drugim miejsce jest Goldman Sachs (5,25 mld euro).