"Decyzje Fed nie pobudzą amerykańskiej gospodarki. Na naszych oczach bankrutuje keynsowski paradygmat ekonomiczny - wydawanie pieniędzy ponad miarę, w przekonaniu, że popyt pobudzi gospodarkę. To jest bardzo błędna teoria i droga donikąd. (John Maynard Keynes był angielskim ekonomistą, zwolennikiem interwencjonizmu państwowego i teorii, zgodnie z którą wzrost wydatków pobudza wzrost gospodarczy - PAP).

Dotychczasowe amerykańskie programy pobudzania gospodarki poprzez wydawanie pieniędzy nie powiodły się. Teraz zwolennicy tej samej metody interwencjonizmu mówią - program był świetny, ale za mało wydaliśmy pieniędzy. Jak wydamy więcej, to osiągniemy efekt.

Stopa procentowa na zerowym poziomie będzie utrzymywana jeszcze długo. Obniżanie stóp procentowych nie zadziałało".