„Prace nad przejęciem dwóch prywatyzowanych spółek idą zgodnie z założeniami. Kilka dni temu podpisaliśmy umowę dotyczącą Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. Teraz znacząco zbliżyliśmy się do Kopalni Surowców Skalnych. Przejęcie obu spółek praktycznie automatycznie wpłynie na skokowy wzrost przychodów, dostęp do nowych rynków, a także rozbudowę oferty produktowej – powiedział prezes DSS i SSZ, Jan Łuczak, cytowany w komunikacie.

Umowa zostanie wykonana po otrzymaniu przez SSZ od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatecznej decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w związku z nabyciem akcji KSS. "Po tej decyzji SSZ zapłaci Skarbowi Państwa za akcje prywatyzowanej spółki. Wartość transakcji oraz cena jednostkowa akcji zostaną upublicznione po otrzymaniu przez SSZ odcinka zbiorowego akcji (dokument potwierdzający własność wszystkich sprzedawanych przez Skarb Państwa akcji)" – czytamy dalej.

Kopalnie Surowców Skalnych to spółka działająca na rynku produkcji kruszyw wykorzystywanych w budownictwie oraz drogownictwie. Spółka eksploatuje złoża surowców skalnych - głównie bazaltu. Udział KSS w rynku producentów kamieni budowlanych i drogowych oraz bazaltów wynosi odpowiednio 1,5 proc. i 6,2 proc.