W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 21,18 zł. W piątek o godz. 10:25 za akcję płacono 20,99 zł po wzroście o 1,89%.

Mercor opublikuje wyniki za III kw. 15 listopada. IDMSA oczekuje poprawy wobec II kw. ze względów zarówno sezonowych, jak i dzięki poprawie warunków rynkowych. W całym II półr. wyniki powinny być według nich znacząco lepsze niż w pierwszych sześciu miesiącach.