W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 43,00 zł. W piątek o godz. 10:20 za akcję płacono 43,00 zł, bez zmian wobec czwartkowego zamknięcia.

"Ostatni wzrost cen akcji Almy zmniejszył lukę naszej 12-miesięcznej wyceny wartości godziwej; dlatego obniżamy naszą długoterminową rekomendację dla walorów spółki do 'trzymaj' z 'kupuj'" - głosi raport.