Szczegółowe parametry oferty zostaną przedstawione po publikacji prospektu emisyjnego, która jest zaplanowana na 8 listopada br. Spółka zamierza zadebiutować na rynku głównym warszawskiej giełdy jeszcze w tym roku. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski WDM.

„W ramach IPO zaproponujemy inwestorom nowe akcje za kilka milionów złotych. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć głównie na dofinansowanie spółek wchodzących w skład grupy Votum S.A. oraz na rozbudowę systemów informatycznych. (…) zdecydowanie przeważająca część oferty skierowana będzie do dużych inwestorów, a proponowana cena emisyjna będzie zawierała dyskonto wobec wyceny porównywalnych spółek giełdowych" – powiedział prezes Dariusz Czyż, cytowany w komunikacie.

Votum jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. W ciągu pięciu lat działalności, Votum reprezentowała w sporach z ubezpieczycielami blisko 60 tys. klientów. Na koniec listopada łączna kwota uzyskanych odszkodowań przekroczyła 450 mln zł.