Jak ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, udzielająca pożyczek spółka Prominent wprowadzała w błąd klientów, przedstawiając w umowie pożyczki nieprawdziwe informacje dotyczące m.in. rzeczywistej stopy jej oprocentowania.

Rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch poinformowała w piątek w komunikacie, że wzorzec umowy pożyczki stosowany przez Prominent nie spełnia wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W umowie nie było na przykład informacji o sposobie zabezpieczenia pożyczki.

"Urząd ustalił, że w umowach pożyczki zawieranych z konsumentami przedsiębiorca zamieszcza nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje m.in. o: wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitym koszcie pożyczki. Wskazywane w umowach dane są istotnie zaniżone w stosunku do ich faktycznej, wyliczonej zgodnie z przepisami wartości" - poinformowała rzeczniczka.

Informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przedsiębiorca nie zamieścił też w swoich ulotkach reklamowych, choć wymaga tego prawo.

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziły także prowizje i opłaty popierane przez udzielającego pożyczki. UOKiK uznał, że łączna kwota wszystkich opłat, jakie pobiera Prominent - prowizji oraz kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki - jest za wysoka i przekracza maksymalną dopuszczalną przez przepisy wysokość 5 proc. wartości pożyczki.

Prezes Urzędu nałożyła na Prominent karę w wysokości 39 tys. 564 zł oraz nakazała zaniechać zakwestionowanych praktyk.

Na poznańską spółdzielnię mieszkaniową "Osiedle Młodych" prezes UOKiK nałożyła 162 tys. zł kary. Jak ustalił Urząd, spółdzielnia utrudniała dostęp do swoich nieruchomości operatorom telekomunikacyjnym, którzy chcieli dostarczać usługi telekomunikacyjne mieszkańcom osiedli. Mieszkańcy mogli korzystać więc tylko z usług podmiotów, które świadczyły je w administrowanych przez Spółdzielnię budynkach od wielu lat. Tym samym zostali pozbawieni wyboru najlepszej oferty.

Decyzje nie są ostateczne. Przedsiębiorcy mogą się od nich odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka Prominent na razie wstrzymuje się z komentowaniem tej sprawy.

Natomiast poznańska spółdzielnia "Osiedle Młodych" nie chce komentować decyzji UOKiK. Jak powiedziała PAP wiceprezes Ewa Budna, spółdzielnia odwoła się od decyzji Urzędu.