Zysk operacyjny Polimeksu Mostostal (POLIMEXMS) na poziomie grupy wyniósł 46,44 mln zł wobec 67,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1172,50 mln zł wobec 1158,03 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 25 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 19-35 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wynik operacyjny (EBIT) spółki wyniósł 42-61 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 49 mln zł. Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 1.085-1.321mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.178 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 60,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2978,65 mln zł wobec 3083,25 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 82,05 mln zł zysku netto wobec 60,72 mln zł zysku rok wcześniej.