Azoty Tarnów

W raporcie z 5 listopada analitycy Citi podnieśli rekomendacje dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Obecnie zalecają oni „kupuj”, podczas gdy wcześniej rekomendowali „trzymaj”. Najnowsza wycena akcji spółki jest na poziomie 26,9 zł, prawie o 53 proc. wyższym niż poprzednia. Wcześniejsza wycena to 17,5 zł. W dniu wydania rekomendacji na warszawskiej giełdzie za walory AZOTYTARNOW inwestorzy płacili 21,79 zł. W poniedziałek około godz. 10:30 ich cena wynosiła 22,6 zł.

Ciech

Analitycy Citi podwyższyli rekomendację dla Ciechu do „trzymaj” ze „sprzedaj”. Cena docelowa została obniżona do 23,8 zł z 26,3 zł. W piątek 5 listopada (w dniu wydania raportu) na zamknięcie sesji za akcje CIECH na warszawskiej giełdzie trzeba było zapłacić 21,69 zł. W poniedziałek około godz. 10:30 wartość akcji wynosiła 21,58 zł.

Police

Analitycy Citi podnieśli rekomendację dla Polic do „kupuj” z „trzymaj”. Cena docelowa została podwyższona o ponad 16 proc. do 7,7 zł z 6,6 zł. W dniu wydania raportu (5 listopada) na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie za akcje POLICE trzeba było zapłacić 6 zł. W poniedziałek około godz. 10:30 akcje spółki podrożały do 6,3 zł.

ZA Puławy

Analitycy Citi podnieśli rekomendację dla Zakładów Azotowych Puławy do „trzymaj” ze „sprzedaj”. Cena docelowa została podwyższona o 71,6 proc. do 81,7 zł z 47,6 zł. W dniu wydania raportu (5 listopada) na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie za akcje PULAWY płacono 74,5 zł. W poniedziałek około godz. 10:35 akcje spółki podrożały do 75,05 zł.

Bank Handlowy

Bank Handlowy miał 210,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 285,30 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 378,90 mln zł wobec 376,33 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 163,54 mln zł wobec 150,99 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 560,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 402,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 552,11 mln zł zysku netto wobec 414,19 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Bank Handlowy podtrzymuje politykę wypłacania dywidendy akcjonariuszom, poinformował prezes Sławomir Sikora w poniedziałek.
„Deklarowaliśmy i deklarujemy, że niewykorzystany kapitał powinniśmy zwracać akcjonariuszom. Jesteśmy na bardzo bezpiecznym poziomie. Nic nie zmieniamy w naszej polityce dywidendowej"- powiedział Sikora dziennikarzom.

NG2 - CCC

Spółka obuwnicza NG2 (CCC) miała 23,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 11,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 31,20 mln zł wobec 15,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 267,93 mln zł wobec 229,89 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 76,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 46,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 708,20 mln zł wobec 652,03 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 55,08 mln zł zysku netto wobec 34,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex-Mostostal

Spółka Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) miała 17,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 33,80 mln zł zysku rok wcześniej Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 46,44 mln zł wobec 67,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1172,50 mln zł wobec 1158,03 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 60,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2978,65 mln zł wobec 3083,25 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 82,05 mln zł zysku netto wobec 60,72 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Wartość portfela zamówień grupy Polimex-Mostostal, przy pomniejszeniu o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi 7,7 mld zł, w tym do realizacji na 2010 rok - 1,1 mld zł, poinformowała spółka w poniedziałek. Przy uwzględnieniu konsorcjantów, portfel wynosi 10,8 mld zł.
„Aktualny portfel zamówień pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów (backlog) wynosi 7,7 mld zł, w tym kontrakty podpisane 7,0 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 0,7 mld zł" – czytamy w raporcie kwartalnym Polimeksu.

W raporcie z 8 listopada analitycy Citi podtrzymali rekomendację „sprzedaj” akcje spółki Polimex-Mostostal. Cena docelowa została obniżona do 4,08 zł z 4,18 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 14:45 akcje POLIMEXMS kosztowały 4,18 zł.

Gant

Spółka deweloperska Gant Development miała 3,65 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2010 roku wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 93,02 mln zł wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 19,08 mln zł wobec 92,22 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 23,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 63,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 106,40 mln zł wobec 318,01 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 23,41 mln zł zysku netto wobec 20,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy Millennium DM nadal rekomendują „kupuj” akcje spółki Gant Development. Cena docelowa została obniżona do 23,4 zł z 35 zł. >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi (GINOROSSI), producent i dystrybutor odzieży oraz obuwia, otrzymał wstępną ofertę od grupy private equity zainteresowanej zakupem spółki zależnej Simple Creative Products, poinformowała spółka w komunikacie. Proponowana cena nabycia wynosi 90 mln zł.
"Zarząd Gino Rossi (...) informuje, że w dniu 5 listopada 2010 roku otrzymał od grupy private equity ofertę wstępną na zakup 100% akcji spółki zależnej Simple Creative Products SA za cenę 90 mln zł. Zarząd Gino Rossi SA, informuje, że w terminie do dnia 25 listopada 2010 roku odpowie na otrzymaną ofertę po uzyskaniu opinii rady nadzorczej i o podjętej decyzji spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.