Rekomendacja została wydana 28 października gdy akcje spółki kosztowały 19 zł. W poniedziałek około godz. 12:15 cena walorów spółki deweloperskiej wynosiła 19,21 zł.

„Gant jest najtańszym deweloperem w analizowanej grupie. Dynamiczny wzrost sprzedaży, przy niskim odsetku rezygnacji, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość” – napisano w raporcie.

„Wyceny dewelopera dokonaliśmy w oparciu o metodę aktywów netto (NAV), zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz porównawczą. Do trzech wymienionych metod założyliśmy odpowiednio następujące wagi 20%, 60% i 20%. Na podstawie takich założeń wyceniliśmy jedną akcję spółki na 23.4 PLN. Biorąc pod uwagę cenę rynkową nowa rekomendacja dla akcji Ganta to kupuj” – napinano w uzasadnieniu rekomendacji.