Polska waluta słabnie w poniedziałek w ślad za euro, któremu szkodzi powrót obaw o sytuację peryferyjnych gospodarek Strefy Euro. W tym przede wszystkim o przyszłość Irlandii, gdzie deklarowany przez rząd program cięć wydatków i wzrostu podatków został odebrany przez rynki jako nierealistyczny. Niepokój inwestorów dodatkowo pogłębia brak poparcia dla tego programu ze strony opozycji. Efektem są rekordowe spready pomiędzy 10-letnimi obligacjami Irlandii a Niemiec, a także dzisiejszy spadek kursu EUR/USD do poziomu 1,39 z 1,4033 w piątek na zamknięciu oraz wobec dziesięciomiesięcznego maksimum w czwartek (1,4282).

Powrót zaniepokojenia sytuacją krajów PIIGS, co w najbliższych dniach może decydować o losach eurodolara, nie zrodził się dziś, ale systematycznie narastał w ostatnich tygodniach. Inwestorzy jednak ignorowali ten czynnik, koncentrując swą uwagę wyłącznie na kwestii dalszego luzowania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną (ostatecznie decyzja w tej sprawie zapadła w środę).

Kurs EUR/USD w dół spycha też lepsza ocena sytuacji gospodarczej USA, jaka wyłoniła się po piątkowej publikacji danych z tamtejszego rynku pracy. W październiku zatrudnienie w sektorze pozarolniczym nieoczekiwanie wzrosło o 151 tys., co było najwyższym wzrostem od maja br. Rynek oczekiwał, że wzrost ten sięgnie 60 tys. Pozytywną wymowę tych danych dodatkowo wzmocniła silna rewizja odczytów z poprzednich miesięcy. We wrześniu zatrudnienie ostatecznie spadło o 41 tys., a nie o 95 tys. jak wcześniej szacowano. W sierpniu natomiast spadek ten wyniósł 1 tys., podczas gdy poprzednie szacunki mówiły o spadku na poziomie 57 tys. Podobną wymowę miały też, opublikowane tego samego dnia, dane o kredycie konsumenckim za miesiąc wrzesień, które pokazały pierwszy jego wzrost od stycznia br.
Perspektywa dalszego spadku EUR/USD, jaka wyłania się zarówno z sytuacji fundamentalnej, jak i technicznej tej pary, może tworzyć presję na osłabienie złotego. Tylko w niewielkim stopniu presja ta będzie ograniczona przez oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.