Indeks roczny pozostał na poziomie na poziomie 43 pkt, wynika z komunikatu. "Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w październiku zyskał trzy punkty osiągając w notowaniu kwartalnym 47 pkt., natomiast indeks roczny nie uległ zmianie pozostając na poziomie 43 pkt. Indeks kwartalny uzyskał najwyższy wynik od prawie dwóch lat, co oznacza, że spowolnienie mamy już za sobą" - głosi komunikat.

Analitycy PKPP zwracają uwagę, że obecnemu wzrostowi sprzedaży przemysłu towarzyszy raczej wzrost sprzedaży detalicznej niż eksportu netto, co oznacza, że silnikiem napędzającym wzrost staje się teraz bardziej konsumpcja wewnętrzna niż popyt zagraniczny. "Gdyby nie odbudowujący się popyt krajowy trudno byłoby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu. W najbliższym okresie możemy oczekiwać osłabienia popytu zagranicznego i dalszego wzrostu dynamiki konsumpcji, a tempo wzrostu PKB w najbliższych kwartałach będzie raczej umiarkowane, nie wykorzystujące wszystkich potencjalnych możliwości rozwoju gospodarki" - czytamy dalej w komunikacie.

Zejście indeksu rocznego wyraźnie poniżej indeksu kwartalnego sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu na umiarkowanym poziomie, niż jego dalszą poprawę, podkreślają analitycy. Indeks biznesu jest obliczany na podstawie prognoz siedmiu ekonomistów. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,0-3,5 proc. PKB rocznie. Zejście indeksu poniżej 25 punktów oznaczałoby recesję, a przebicie poziomu 75 - boom gospodarczy.