Agencja Standard & Poor's wydała dla tych obligacji rating 'B+'. „Rating ten [wydany przez Moody's – przyp. ISB] jest zgodny z ratingiem dotychczas wyemitowanych obligacji senior notes zapewniając utrzymanie ratingu korporacyjnego TVN na poziomie B1 ze stabilną perspektywą. Odzwierciedla on poprawę struktury kapitałowej TVN przy utrzymaniu poziomu gwarancji, zabezpieczeń i dźwigni finansowej oraz wydłużeniu profilu zapadalności długu" – czytamy w komunikacie TVN.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała o ratingu wydanym przez Standard&Poor's. „Standard & Poor's potwierdził długoterminowy korporacyjny rating kredytowy TVN na poziomie B+ ze stabilną perspektywą. Jednocześnie Standard & Poor's Ratings Services utrzymał rating B+ w odniesieniu do niezabezpieczonych obligacji o wartości 593 mln euro wyemitowanych przez TVN Finance Corporation A.B. Jednocześnie Standard & Poor's Ratings Services przyznał rating B+ w odniesieniu do planowanej emisji nowych niezabezpieczonych obligacji senior notes o wartości 175 mln EUR, które będą wyemitowane przez TVN Finance Corporation III A.B." – głosi komunikat.

Ten poziom ratingu odzwierciedla opinię Standard & Poor's, że refinansowanie istniejących zobowiązań o najkrótszych terminach zapadalności, stanowiące cel proponowanej emisji obligacji, zdecydowanie poprawi strukturę zadłużenia spółki, która nie będzie wymagała refinansowania przed rokiem 2017. Narastająco w I-III kw. 2010 roku TVN miał 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 178,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1740,36 mln zł wobec 1443,01 mln zł.