Wynik odsetkowy grupy (BZWBK) wyniósł 457,95 mln zł wobec 412,91 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 330,76 mln zł wobec 341,88 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 214,8 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 199,0-225,3 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 442-456 mln zł, przy konsensusie na poziomie 446,7 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 324-335 mln zł, przy konsensusie na poziomie 328,3 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 706,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 630,42 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 693,11 mln zł zysku netto wobec 771,81 mln zł zysku rok wcześniej.