Raport został sporządzony przy rynkowej cenie akcji PKNORLEN na poziomie 40,21 zł. W dniu wydania raporty na zamknięcie sesji akcje PKNORLEN kosztowały 41,1 zł. We wtorek około 12:40 za walory spółki trzeba było zapłacić 45,69 zł

„Wyniki Orlenu mimo słabszych benchmarkowych marż okazały się lepsze od naszych oczekiwań i dlatego podwyższamy tegoroczne prognozy uwzględniając również znacznie wyższy efekt LIFO oraz wpływ dodatnich różnic kursowych. W modelu zakładamy ponadto inicjatywy związane z redukcją kapitału obrotowego (sprzedaż zapasów oraz wydłużenie zobowiązań). Te zmiany z punktu widzenia wyceny spółki zostały jednak zneutralizowane obniżeniem naszych oczekiwań dotyczących kształtowania się marż w przyszłości, zarówno w rafinerii (przede wszystkim prognozy dyferencjału Ural/Brent) jak i petrochemii ze względu na obawy o nadpodaż ze strony nowych instalacji. Jesteśmy także sceptyczni co do utrzymania obecnej dyscypliny kosztowej w przyszłym roku. Pozostawiamy więc neutralną rekomendację dla akcji Orlenu, nieznacznie podnosząc wycenę do 40,7 zł” – napisano we wstępie do raportu.