PKO BP

Analitycy Citi podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje banku PKO BP. Cena docelowa została podwyższona do 55 zł z 54 zł. W dniu wydania raportu (9 listopada) na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie za akcje PKOBP inwestorzy płacili 45,76 zł. W środę około godz. 10:00 akcje banku warte były 45,87 zł.

W raporcie z 4 listopada analitycy Millennium DM obniżyli rekomendację dla akcji PKOBP do „neutralnie” z „akumuluj”. Cenę docelową podnieśli o 9,3 proc. do 48 zł z 43,9 zł.>>>>

CEZ

Analitycy Citi, w raporcie z 10 listopada, obniżyli rekomendację dla czeskiego koncernu energetycznego CEZ do „trzymaj” z „kupuj”. Cena docelowa została skorygowana w dół o 25,9 proc. do 815 koron czeskich (około 129,3 zł) z 1100 CZK. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:05 za akcje CEZ płacono 123,3 zł.

W raporcie z 10 listopada, analitycy Exane BNP Paribas podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla akcji CEZ z ceną docelową obniżoną do poziomu 840 CZK (około 133,3 zł) z 905 CZK.

KOV

Ukraińska spółka KUB-Gas, której 70-proc. właścicielem jest Kulczyk Oil Ventures (KOV), zwiększyła wydobycie z pola Olgowskoje na Ukrainieo ponad 70% do ok. 60 baryłek kondensatu dziennie, wynika z komunikatu firmy.
"Dzięki pomyślnemu uruchomieniu odwiertu O-7 wydobycie z pola Olgowskoje wzrośnie o ponad 70 proc. - ze średniego poziomu 1,78 mln stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) we wrześniu br. do ponad 3,0 mln stóp sześciennych dziennie (MMscf/d), z dzienną produkcją kondensatu na poziomie ok. 60 baryłek (bpd).Wydobycie na polu Olgowskoje, zanim pomyślnie uruchomiono odwiert O-7, prowadzone było z 3 odwiertów (O-3, O-4 i O-5), z których każdy eksploatuje inny horyzont" - głosi komunikat.

KGHM

Spółka KGHM Polska Miedź miała 1017,59 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 382,20 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1247,34 mln zł wobec 477,49 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 3992,26 mln zł wobec 2636,44 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 3244,22 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 1854,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11191,81 mln zł wobec 7735,70 mln zł.

Grupa KGHM Polska Miedź miała 1048,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 464,62 mln zł zysku rok wcześniej. ysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1196,80 mln zł wobec 488,01 mln zł zysku rok wcześniej. konsolidowane przychody wyniosły 4296,23 mln zł wobec 2906,20 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 3447,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1755,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 12108,01 mln zł wobec 8518,11 mln zł. >>>>

Polkomtel, operator sieci telefonii komórkowej Plus, miał 371,09 mln zł zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 337,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał KGHM Polska Miedź, posiadający 24,39% akcji spółki w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny wyniósł 483,92 mln zł wobec 431,59 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 1961,09 mln zł wobec 1959,74 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1007,45 mln zł zysku netto wobec 930,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5726,91 mln zł wobec 5921,98 mln zł.

Telefonia Dialog miała 9,71 mln zł zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej, podał KGHM, 100-proc. właściciel operatora, w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny wyniósł 9,69 mln zł wobec 13,00 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 134,05 mln zł wobec 129,60 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 31,51 mln zł zysku netto wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 394,68 mln zł wobec 389,19 mln zł.

PGNiG

Spółka PGNiG miała 344,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 417,20 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 340,30 mln zł wobec 508,40 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3881,66 mln zł wobec 3421,52 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1335,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 76,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 14643,57 mln zł wobec 13675,10 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1229,17 mln zł zysku netto wobec 61,08 mln zł straty rok wcześniej. >>>>

Boryszew

Spółka Boryszew miała 31,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 65,77 mln zł wobec 29,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 830,98 mln zł wobec 581,17 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 61,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 31,80 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2221,52 mln zł wobec 1626,12 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 56,90 mln zł zysku netto wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Żywiec

Producent piwa Żywiec (ZYWIEC) miał 166,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 158,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 214,74 mln zł wobec 201,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1064,13 mln zł wobec 1106,57 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 325,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 288,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2793,58 mln zł wobec 2889,22 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 274,91 mln zł zysku netto wobec 276,96 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp

Spółka nieruchomościowa LCCorp miała 8,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,20 mln zł wobec 7,16 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 33,72 mln zł wobec 11,03 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 33,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 130,52 mln zł wobec 35,33 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 23,42 mln zł zysku netto wobec 4,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma deweloperska LC Corp planuje w listopadzie 2010 rozpoczęcie realizacji projektu mieszkalnego we Wrocławiu w obrębie Jagodno, poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
„W dniu 21 pazdziernika 2010 r. spółka LC Corp Pustynna Sp. z o. o. dokonała nabycia niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,1614 ha położonej we Wrocławiu w obrębie Jagodno wraz z pozwoleniem na budowe zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i niezbędna infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu. Planowane rozpoczecie budowy listopad 2010 r" – czytamy w raporcie.

Bank Pekao SA

Bank Pekao SA miał 659,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 620,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1052,37 mln zł wobec 985,22 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 590,59 mln zł wobec 593,58 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 1881,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 180,00 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2010 roku bank miał 1934,85 mln zł zysku netto wobec 2018,21 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

Bank Pekao SA rozważa sprzedaż ukraińskiego OJSC UniCredit Banku, nie wyklucza też innego sposobu wyjścia z tej inwestycji, wynika ze środowych wypowiedzi wiceprezesa Pekao SA Luigiego Lovaglio.

Bank Pekao SA zamierza powrócić do wypłacania wysokich dywidend, które przed kryzysem finansowym sięgały 70-80% rocznego zysku po tym, jak z zysku za 2009 rok przeznaczył na ten cel ok. 30% zarobku, poinformował wiceprezes Luigi Lovaglio w środę.
"Bank Pekao SA normalnie wypłacał 70-80% zysku w formie dywidendy. W zeszłym roku wypłaciliśmy ok. 30% i myślę, że obecnie normalne jest wyobrażanie sobie, że powrócimy do wypłaty dywidendy na poziomie sprzed kryzysu" - powiedział Lovaglio podczas konferencji prasowej.>>>>