Komisja Europejska przedstawi dziś doroczną ocenę programu rozszerzenia UE. Polityka w tym zakresie dowodzi, jak poważne wyzwania można zmienić w szansę na bezpieczniejszą Europę.

Rozważmy Bałkany Zachodnie. Dekadę temu wiadomości o tym regionie często pojawiały się na łamach gazet. Ale ich kontekst był zupełnie inny. Wtedy pisano o uchodźcach i łagodzeniu konfliktów. Dziś Bałkany Zach. o wiele rzadziej trafiają na pierwsze strony, zaś wiadomości z tego regionu często uważa się za mało ciekawe. Bo przeważnie są to dobre wiadomości. Bałkany Zach. stabilizują się. Wspólnie udoskonalamy współpracę regionalną i planujemy paneuropejskie projekty transportowe.

Przypatrzmy się teraz Turcji, której rola jako potęgi regionalnej stale rośnie. Proces przystąpienia Turcji może wzmocnić tak pozycję UE na świecie, jak i jej własną pozycję w regionie. Jednocześnie w polityce wewnętrznej Turcja podejmuje właściwe kroki w celu wzmocnienia demokracji, czego przykładem jest niedawna reforma konstytucyjna.

Lub weźmy Islandię, która rok temu należała do krajów najbardziej dotkniętych kryzysem. Fakt, że wystąpiła z wnioskiem o członkostwo i rozpoczęła negocjacje akcesyjne dowodzi atrakcyjności naszej stabilności i solidarności. Dla UE jest to także szansa rozwiązania wspólnie z Islandią problemów energii, środowiska i gospodarki morskiej w rejonie Arktyki i Atlantyku.

Żmudne przygotowania do członkostwa wymagają jednak od aspirujących państw rozpoczęcia procesu głębokich reform. Liczne wyzwania nadal pozostają aktualne. Na Bałkanach Zach. nadal należy umacniać powojenne pojednanie, wspierać rządy prawa i walkę z korupcją. Turcja musi kontynuować reformy i dążyć do unormowania relacji z Cyprem. Lista jest długa. Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści, jest to lista spraw, którym warto poświęcić wiele uwagi.

Zaangażowanie UE w proces rozszerzenia odzwierciedla przekonanie państw Unii o tym, że rozszerzenie leży w naszym wspólnym interesie. Perspektywa członkostwa stanowi dla państw wyjątkową zachętę do przeprowadzenia reform. Sukces rozszerzenia dzisiaj oznacza dla UE skuteczniejsze stawianie czoła wielu wyzwaniom, jakie niesie z sobą jutro.

Sztefan Fuele - komisarz UE ds. rozszerzenia

Janusz Lewandowski - komisarz UE ds. budżetu