Eksport w tym okresie wzrósł o 20,4 proc. w ujęciu rocznym i osiągnął 85,9 mld euro, zaś import - o 21,1 proc. rok do roku i wyniósł 95,0 mld euro - podano także. GUS podał, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 113,3 mld USD, a import - 125,3 mld USD.

W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 17,2 proc. a import o 17,9 proc.. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 12,0 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku - minus 9,6 mld USD). "Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 56,2 mld zł (minus 18,5 mld USD, minus 14,0 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 17,6 mld zł (minus 5,9 mld USD, minus 4,4 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 37,3 mld zł (12,4 mld USD, 9,3 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 46,2 mld zł (15,3 mld USD, 11,5 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 84,7 proc. (w tym UE 78,6 proc.), a w imporcie 66,8 proc. (w tym UE 58,9 proc.), wobec odpowiednio 85,6 proc.(w tym UE 79,6 proc.) i 69,4 proc. (w tym UE 62,0 proc.) przed rokiem" - podano w komunikacie.

"Udział Niemiec w eksporcie był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 0,4 pkt i wyniósł 26,0 proc., a w imporcie – niższy o 0,9 pkt i stanowił 21,7 proc. Dodatnie saldo wyniosło 7,0 mld zł (2,3 mld USD, 1,7 mld euro), w analogicznym okresie ub. roku saldo wyniosło 5,0 mld zł (1,5 mld USD, 1,1 mld euro)" - czytamy dalej. Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do do Rosji, Hiszpanii, Szwecji, na Węgry, Czech, do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Republiki Korei Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.