Grupa ma zamiar poszerzyć sieć dystrybucji już w przyszłym roku, a w kolejnych latach zwiększyć udział przychodów z produktów inwestycyjnych.

"Przewidujemy, że na koniec roku nie będziemy na minusie. Ostatnie miesiące są dobre, jeśli chodzi o wyniki finansowe i prognozujemy, że ten trend się utrzyma" - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami Parkot.

Parkot poinformował, że po trzech kwartałach grupa nadal wykazuje stratę, pomimo dodatniego wyniku finansowego netto w III kwartale.

"III kwartał przyniósł poprawę rentowności i wysoką dynamikę sprzedaży produktów majątkowych oraz wzrost przypisu składek regularnych z ubezpieczeń na życie. Obie spółki Grupy osiągnęły w tym czasie dodatni wynik finansowy: Warta majątkowa na poziomie 8 mln zł, a Warta życiowa - 6,2 mln zł" - podał.

Wynik finansowy netto dla TUiR Warta wyniósł w I kwartale 2010 roku minus 20 mln zł, a w II kwartale - minus 32,9 mln zł, natomiast dla TUnŻ Warta odpowiednio 7,0 mln zł i 11,2 mln zł.

>>> Zobacz również: Towarzystwa mocno tracą na ubezpieczeniach majątkowych

Prezes Grupy Warta podał, że już w przyszłym roku planowane jest wprowadzenie wielokanałowej strategii dystrybucji, a w kolejnych latach nastąpi znaczny wzrost udziału produktów inwestycyjnych w przychodach Grupy.

"W przyszłym roku produkty inwestycyjne zadebiutują w innych bankach niż Kredyt Bank, a także u pośredników finansowych i w firmach leasingowych. Chcemy wykorzystać wszystkie punkty, w których klient dokonuje zakupu" - powiedział Parkot.

"Głównym beneficjentem w naszej grupie będzie teraz +życiówka+. Chcemy położyć większy nacisk na składkę regularną. Na dzień dzisiejszy jej udział wynosi jedynie 7 proc., podczas gdy usług jednorazowych około 92 proc. W ciągu kolejnych lat prognozujemy wzrost udziału produktów inwestycyjnych najpierw do kilkunastu proc., a później ponad poziom 20 proc." - dodał.