Raport został wydany przy rynkowej cenie akcji SWIECIE wynoszącej 77 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji ich cena była na poziomie 76,65 zł. W piątek około 11:00 te same walory kosztowały 77,3 zł.

Oceniając kondycje finansowa i wyniki spółki analitycy zwracają uwagę, że dzięki znaczącemu wzrostowi mocy produkcyjnych spółki można oczekiwać znacznej poprawy wyników w przyszłości.

„Po 1H’10 Mondi wypracowało zyski wyższe niż w całym 2009 roku. Wyniki 3Q’10 mogły lekko rozczarować. Przychody wzrosły o 2,4% q/q (mimo corocznego przestoju konserwacyjnego maszyn) jednak wyższe koszty remontu wpłynęły na niższą rentowność. EBIT wyniósł 72,2 mln PLN (-22,0% q/q) a zysk netto 61,4 mln PLN (+3,6% q/q). W 4Q’10 zakładamy wzrost wolumenu sprzedanych papierów o 9,4% r/r i 5,2% q/q, co da przychody na poziomie 617,7 mln PLN (+6,2% q/q). Estymujemy wzrost EBIT o 55,2% q/q i zysku netto o 43,5% q/q. W całym 2010 roku spodziewamy się 220,9 mln PLN zysku netto przy przychodach ponad 2,2 mld PLN a w 2011 roku 349,8 mln PLN zysku netto i blisko 2,4 mld PLN przychodu. W razie utrzymania kapitalizacji na dotychczasowym poziomie wskaźnik EV/EBITDA na rok 2011 wynosi 6,9x, co oznacza 24,5% premii w stosunku do konkurentów zachodnich” – napisano w raporcie.

„Wycena spółki Mondi Świecie opiera się na dwóch metodach: modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz wycenie porównawczej. Wycena metodą DCF na lata 2010-2019 sugeruje wartość 1 akcji na poziomie 74,6 PLN. Natomiast wycena porównawcza do wybranych spółek z branży papierniczej, oparta na prognozach wyników na lata 2011 – 2012 dała wartość 1 akcji na poziomie 71,9 PLN. Przy wycenie końcowej jako wagi przyjęliśmy 50% dla wyceny sporządzonej przy użyciu modelu DCF i 50% dla wyceny porównawczej. Wycena końcowa 1 akcji spółki wynosi 73,2 PLN” – uzasadniają analitycy BDM poziom wyceny akcji.