W 2009 roku całkowity popyt na złoto osiągnął 600 ton o wartości 19 mld dolarów (974 mld rupii) i stanowił blisko 15 proc. całkowitego światowego popytu. W ciągu 10 ostatnich lat wartość popytu na złoto w Indiach rosła średnio w tempie 13 proc. rocznie przy dynamice PKB na poziomie 6 proc. oraz inflacji 8 proc. Hindusi gromadzą złoto w postaci biżuterii, jako inwestycję oraz bezpieczną lokatę - zakupy biżuterii odpowiadają za 75 proc. całkowitego popytu. Złoto traktowane jest tam również, jako płynny pieniądz. Od kilku lat rośnie udział inwestycji w złoto - w ciągu pierwszej połowy 2010 roku wartość inwestycji wzrosła o 264 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Szacuje się, że ludność Indii jest w posiadaniu 18 tys. ton złota o wartości 800 mld dolarów amerykańskich. Na każdego mieszkańca tego kraju przypada więc około połowy uncji złota. Jest to realnie niski wskaźnik w porównaniu z innymi krajami.

W 2009 roku wzrosły oczekiwania, co do aprecjacji cen złota, gdy bank centralny Indii kupił 200 ton złota od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Transakcja zwiększyła poczucie, że złoto jest rzeczywistym i bezpiecznym aktywem. Obecnie Indie posiadają rezerwy złota wynoszące 558 ton, co stanowi 7 proc. rezerw walutowych tego kraju.

Indie pozostaną w najbliższych latach liderem na globalnym rynku złota. W hinduskiej kulturze jest ono integralną częścią codziennego życia a zakup złotej biżuterii jest traktowany, jako forma płynnej inwestycji dla akumulacji bogactwa. Analizowanie rynku złota w Indiach przy pomocy tradycyjnych metod, opartych na podziale między zakupami biżuterii i popytem inwestycyjnym, z uwzględnieniem czynników popytu uddziałujących na każdy z tych segmentów, nie ma w tym przypadku zastosowania.

Popyt na złotą biżuterię i popyt inwestycyjny pozostaje w Indiach silny, pomimo rosnących cen, głównie przez "słabość" tamtejszej ludności do precjozów oraz chęć zabezpieczenia przed skutkami spadku wartości pieniądza. W Indiach złoto jest postrzegane, jako symbol bezpieczeństwa i bogactwa. Do tradycji należy obdarowywanie złotem osób bliskich z okazji różnych uroczystości, m.in. podczas jesiennego święta Diwali lub ceremonii ślubnych. Kraj ten posiada jeden z najwyższych w świecie wskaźników oszczędności, stanowiący 30 proc. całkowitych dochodów, z czego 10 proc. jest inwestowane w złoto.

Wg prognoz MFW, w latach 2010-2015 dynamika PKB Indii wyniesie 8 proc. Kontynuacja szybkiego wzrostu gospodarczego oraz rozwoju urbanizacyjnego będzie skutkować wzrostem poziomu bogactwa społeczeństwa, jak również zagrożenie inflacją będą pobudzać popyt na złoto.

Opracowano na podstawie raportu World Gold Council.