Wyliczany przez warszawską giełdę indeks Respect wkrótce skończy rok. Jego wartość w tym czasie wzrosła o ponad 30 proc., a główne wskaźnikiWIG i WIG20 – zyskały odpowiednio tylko 15 i 19 proc. W indeksie są notowane firmy z różnych branż dbające o środowisko i mające dobre relacje z klientami oraz pracownikami. Są to m.in. ING Bank Śląski i Barlinek.

>>> Zobacz też: W kryzysie lepsza etyczna czekolada?

Polscy gracze mogą także skorzystać z innych instrumentów pozwalających na etyczne inwestowanie. Na polskim rynku dostępne są dwa fundusze inwestujące zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Są to prowadzone przez TFI SKOK fundusze otwarte Etyczne 1 i 2. Ich strategia opiera się głównie na lokowaniu środków w jednostki specjalistycznego fundusz Ethik Bond Opportunities prowadzonego przez austriacką firmę inwestycyjną Sal Oppenheim.

Drugi fundusz powstał całkiem niedawno. Pierwszy zaś od debiutu w grudniu 2008 przyniósł 12,6 proc. zysku. Na koniec października SKOK FIO Etyczny 1 i 2 miały aktywa o łącznej wartości 12 mln zł.

Jak twierdzą przedstawiciele TFI SKOK, także w innych funduszach tego towarzystwa sprawdza się firmy, w które lokowane są środki.

– Ma to dać pewność uczestnikom, że nabywając jednostki uczestnictwa w większości funduszy i subfunduszy zarządzanych przez TFI SKOK, nie lokują jednocześnie swoich pieniędzy w akcje firm, których działalność może być wątpliwa z etycznego punktu widzenia – mówi prezes TFI SKOK Rafał Matusiak.

To oznacza, że zarządzający w tym TFI nie kupują akcji firm prowadzących działalność zagrażającą środowisku czy związaną z produkcją lub dystrybucją używek.

Europejski rynek tzw. etycznych inwestycji jest znacznie większy od polskiego. Instytucje inwestujące w papiery i instrumenty społecznie odpowiedzialne na koniec 2009 roku zgromadziły aktywa warte 70 miliardów euro (o 20 mld euro więcej niż rok wcześniej).

Jednym z głównych indeksów grupujących firmy społecznie odpowiedzialne jest Stoxx Europe Christian Index. Od listopada ub. roku do chwili obecnej wzrósł on o 8,2 procent. W tym czasie główny wskaźnik Stoxx 600 grupujący największe firmy europejskie zyskał 7,2 proc.