W efekcie powstanie grupa medialna o rocznych przychodach ponad 2,4 mld zł. "Dzięki tej transakcji zarówno Telewizja Polsat, jak i Cyfrowy Polsat (CYFRPLSAT) zyskają dalsze możliwości rozwoju w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym" - powiedział główny akcjonariusz obu spółek Zygmunt Solorz-Żak, cytowany w komunikacie.

Spółki podały, że zakończenie procesu akwizycyjnego planowane jest na marzec 2011 r. Aby transakcja doszła do skutku, konieczne jest pozyskanie finansowania przez Cyfrowy Polsat oraz uzyskanie zgody NWZ Cyfrowego Polsatu na emisję warrantów, które także posłużą do sfinansowania transakcji. Nowe akcje zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po finalizacji transakcji. Wartość 100 proc. akcji Telewizji Polsat, uwzględniając całość aktywów i zobowiązań, została ustalona na 3,75 mld zł, co odpowiada mnożnikowi EV/EBITDA na poziomie 11,8x, dla oczekiwanego w roku 2010 zysku EBITDA Telewizji Polsat, który szacowany jest na 305 mln zł.

"W celu realizacji transakcji, Cyfrowy Polsat planuje emisję 80 027 836 warrantów o wartości 1,15 mld zł, które zostaną zamienione na akcje na bazie średniej ważonej ceny akcji Cyfrowego Polsatu z ostatnich 3 miesięcy, wynoszącej 14,37 zł. Planowany termin to marzec 2011 r. Warranty zostaną wyemitowane przez Cyfrowy Polsat dla obecnych akcjonariuszy Telewizji Polsat. Pozostałą kwotę, tj. 2,6 mld zł akcjonariusze Telewizji Polsat otrzymają w formie gotówki. Cyfrowy Polsat zamierza wykorzystać w tym celu: kredyt bankowy w wysokości 1,4-1,6 mld zł, finansowanie pomostowe w wysokości 1,2-1,4 mld zł oraz 200 mln zł pochodzących z kredytu odnawialnego. Planuje się, że terminy zapadalności poszczególnych elementów finansowania dłużnego wyniosą do 7 lat" - czytamy dalej. Łączne zadłużenie finansowe obu spółek po transakcji kształtować się będzie na poziomie około 4x skonsolidowanego zysku EBITDA dla EBITDA pro forma na 2010 r.

Dzięki przypływom pieniężnym generowanym przez obie spółki, a także amortyzacji części długu, oczekuje się, że w okresie 2-3 lat zadłużenie zostanie obniżone do 2x EBITDA. Już w 2011 r. planuje się refinansowanie części zadłużenia i jego częściową redukcję. Po zakończeniu transakcji liczba akcji Cyfrowego Polsatu wzrośnie o 80 027 836 akcji do 348,4 mln akcji. Polaris Finance zachowa 50,2 proc. akcji w kapitale Cyfrowego Polsatu. Po transakcji akcjonariusze Telewizji Polsat będą mieć 23,0 proc. akcji Cyfrowego Polsatu. Szczegóły transakcji przedstawiciele spółek przedstawią na konferencji prasowej w poniedziałek.