Zdaniem Ewy Zalewskiej, dyrektor Departamentu Geologii Ministerstwa Środowiska, nie ma podstaw, by je przedłużać.

Petrobaltic, spółka należąca do GL, nie wywiązała się bowiem z dotychczasowych zobowiązań koncesyjnych. Miała wykonać ona pięć odwiertów oraz 200 km2 prac sejsmicznych 3D, ale roboty te nie zostały ostatecznie przeprowadzone. Grupa Lotos nie chce tracić tych koncesji i złożyła do Ministerstwa Środowiska dodatkowe wyjaśnienia.

Z Krzysztofem Grabowskim rozmawia Michał Duszczyk:

Znacie już decyzję resortu w sprawie przedłużenia wam koncesji?

Nie, spodziewamy się jednak, że będzie pozytywna. Nasze wyjaśnienia mają mocne podstawy merytoryczne.

Kluczowe pytanie: dlaczego nie wykonaliście zobowiązań koncesyjnych?

W 2008 i 2009 roku prowadzone były przygotowania do wiercenia otworów na potencjalnych obiektach złożowych B23 i B101. Ponieważ głębokość wody na terenie tych koncesji przekracza możliwości platformy wiertniczej Petrobaltic, wynegocjowany został kontrakt ze spółką Transocean na wykonanie 5 otworów przy wykorzystaniu platformy zmobilizowanej spoza obszaru Morza Bałtyckiego. Wiercenia nie zostały jednak ostatecznie zrealizowane ze względu na fakt, iż wyniki prowadzonych równolegle badań wskazały na istotne ryzyka ich wykonania przy przyjętych wcześniej założeniach. W przypadku obiektu B23 prace sejsmiczne 3D zrealizowane w 2009 roku znacznie zweryfikowały obraz strukturalno-tektoniczny tego obiektu. Na obszarze tej koncesji zinterpretowano kilka obiektów poszukiwawczych (B23/B27), które wymagają dalszego rozpoznania przed rozpoczęciem wierceń.

Natomiast jeśli chodzi o zawartą w piśmie Pani Dyrektor Zalewskiej uwagę dotyczącą 200 km kw. sejsmiki na koncesji Gaz Północ, to zakres prac został zweryfikowany do 130 km kw. i jest ujęty we wniosku o zmianę koncesji (pozostałe 70 km kw. stanowi opcję). Spółka zamierza realizować te prace wraz z badaniami sejsmicznymi 3D na koncesji Gaz Południe, celem przygotowania wspólnej koncepcji zagospodarowania złóż gazowych.

Czy zrezygnujecie z poszukiwań i wydobycia na Bałtyku, czy będziecie dalej się starać o przedłużenie koncesji?

Nie rezygnujemy z poszukiwań i wydobycia na Bałtyku, wręcz przeciwnie.

Czy zatem może pan zdradzić, czy Bałtyk i działania poszukiwawczo-wydobywcze w jego polskiej strefie są w nowej strategii GL?

Są, ale o szczegółach poinformujemy 17 listopada podczas publikacji założeń strategii.

* Krzysztof Grabowski, rzecznik Lotos Petrobaltic