"Przychody z emisji euroobligacji będą wykorzystane do ogólnych celów korporacyjnych PKN. […] Fitch uważa, że sukces emisji długoterminowych euroobligacji wydłużyłby średnią zapadalność długu i znacząco zmniejszy ryzyko refinansowania PKN w 2012 r., gdy zapadać będzie 7,2 mld zł, tj. 65% całości długu" - głosi komunikat.

We wrześniu br. Fitch podniósł perspektywę ratingów PKNOrlen do stabilnej z negatywnej ze względu na umiarkowaną poprawę w warunkach rynkowych dla europejskiego sektora rafineryjnego i petrochemicznego w porównaniu do najgorszego okresu 2009 roku oraz dzięki poprawie generowania wolnych przepływów gotówkowych w PKN Orlen oraz wskaźników kredytowych w I półr.

Jednocześnie Fitch podtrzymał wówczas ratingi spółki: długoterminowy dla zobowiązań w walutach obcych oraz w walucie lokalnej IDR na poziomie BB+, rating dla niezabezpieczonego długu w walutach obcych i w walucie lokalnej na poziomie BB+ oraz krótkoterminowe ratingi IDR dla zobowiązań w walutach obcych oraz w walucie lokalnej na poziomie B.