Rating korporacyjny (CFR) spółki pozostał na poziomie B1. CEDC miał 157,8 mln USD przychodów netto w III kw. 2010 r., wobec 187,5 mln USD rok wcześniej.

Porównywalny zysk netto w tym okresie wyniósł 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009.