"Ceny w listopadzie 2010 r. będą rosły w tempie zbliżonym do notowanego w październiku. Ich wzrost powinien wynieść około 0,4 proc. Głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się inflacji będą rosnące, choć w wolniejszym tempie, ceny żywności. Wpływ na wzrost wskaźnika będzie miała także stabilizacja cen w transporcie oraz spadek kosztów łączności" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Resort gospodarki zauważył, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku 2010 r. były wyższe o 0,5 proc. w stosunku do września 2010 r. oraz o 2,8 proc. niż rok temu. Analitycy ministerstwa prognozowali nieznacznie wolniejsze tempo wzrostu cen.

"Zgodnie z oczekiwaniami resortu gospodarki, główny wpływ na inflację miała żywność, za którą płaciliśmy w październiku o 1,1 proc. więcej niż we wrześniu 2010 r." - podsumowali.