KGHM Polska Miedź

Analitycy Goldman Sachs, w raporcie z 16 listopada, utrzymali rekomendację „kupuj” dla akcji KGHM Polska Miedź. Roczną cenę docelową nieznacznie skorygowali w górę do 171 zł ze 170,83 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:25 akcje miedziowego giganta kosztowały 135,1 zł.

Kruszwica

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica miały 5,74 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 35,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7,95 mln zł wobec 48,43 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 464,30 mln zł wobec 524,01 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 20,53 mln zł zysku netto wobec 110,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1360,30 mln zł wobec 1516,45 mln zł.

Mostostal Warszawa

Spółka Mostostal Warszawa (MOSTALWAR) miała 13,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 20,92 mln zł wobec 33,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 749,39 mln zł wobec 747,28 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 55,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 76,60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1888,62 mln zł wobec 1944,13 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 41,31 mln zł zysku netto wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Energoinstal

Spółka Energoinstal (ENERGOINS) miała 1,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 1,69 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 2,07 mln zł wobec 0,08 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 44,26 mln zł wobec 46,80 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 9,22 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 11,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 114,44 mln zł wobec 176,06 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 8,09 mln zł straty netto wobec 8,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Amrest

Spółka restauracyjna Amrest Holdings miała 6,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 12,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 15,45 mln zł wobec 26,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 516,90 mln zł wobec 481,90 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 31,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 42,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1499,03 mln zł wobec 1517,40 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 2,74 mln zł straty netto wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej.

ABC Data

Dystrybutor IT, spółka ABCData SA miała 9,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,22 mln zł wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 676,84 mln zł wobec 514,72 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 20,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1765,03 mln zł wobec 1625,65 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 18,92 mln zł zysku netto wobec 0,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Dystrybutor IT, spółka ABC Data podtrzymała prognozę finansową na 2010 r., wynika z prezentacji firmy. Spółka prognozuje, że w 2010 r. zysk netto wyniesie 31,2 mln zł wobec 30,3 mln zł w 2009 r. Przychody mają wzrosnąć odpowiednio: do 2464 mln zł z 2371 mln zł.

Delko

Spółka Delko, zajmująca się dystrybucją kosmetyków i chemii gospodarczej, miała 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,02 mln zł wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 137,36 mln zł wobec 116,90 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 4,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 388,71 mln zł wobec 322,44 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 4,35 mln zł zysku netto wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Travelplanet.pl

Spółka z branży turystycznej Travelplanet.pl (TRAVELPL) miała 1,00 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2010 roku wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 1,30 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 6,46 mln zł wobec 6,69 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1,52 mln zł straty netto wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 14,21 mln zł wobec 14,48 mln zł.

Polnord

Spółka deweloperska Polnord miała 19,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2010 roku wobec 17,32 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 3,69 mln zł wobec 24,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,27 mln zł wobec 66,68 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 45,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 32,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 137,62 mln zł wobec 170,23 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 46,47 mln zł zysku netto wobec 16,82 mln zł zysku rok wcześniej.

PGF

Polska Grupa Farmaceutyczna (PGF) miała 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 22,33 mln zł wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1453,65 mln zł wobec 1327,86 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 47,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 28,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 4256,23 mln zł wobec 4014,28 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 64,19 mln zł zysku netto wobec 39,44 mln zł zysku rok wcześniej.