Sygnity

W raporcie z 16 listopada analitycy ING obniżył rekomendację dla spółki Sygnity do „trzymaj” z „kupuj”. Cena docelowa została nieznacznie podniesiona do 15,5 zł z 15 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji na warszawskim parkiecie cena akcji SYGNITY wynosiła 15,19 zł. W środę około godz. 10:15 za walory spółki inwestorzy płacili 15,09 zł.

16 listopada analitycy Wood & Company podtrzymali rekomendację „trzymaj” dla walorów SYGNITY z ceną docelową na poziomie 12,3 zł.

Enea

W związku z upływem okresu wyłączności w negocjacjach udzielonego Kulczyk Holding oraz Elektron dotyczących sprzedaży 51% akcji spółki energetycznej Enea, Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o powrocie do negocjacji równoległych " z dopuszczonymi do negocjacji podmiotami", podał resort w komunikacie. MSP oczekuje zamknięcia sprzedaży do końca marca 2011 r.
"W związku z upływem okresu wyłączności w negocjacjach udzielonego Kulczyk Holding S.A. oraz Elektron Sp. z o.o. w toczącym się procesie sprzedaży 225.135.940 akcji (51,00% w kapitale zakładowym) Spółki ENEA S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję o ponownym podjęciu równoległych negocjacji z dopuszczonymi do negocjacji podmiotami" - głosi komunikat.
"Konsekwencją wyżej wymienionego konkurencyjnego procesu będzie rozliczenie transakcji nie później niż do 31 marca 2011 roku" - czytamy dalej. MSP zapowiadało ostatnio, że chce zamknąć tę transakcję do końca roku.

Warimpex

Spółka hotelarsko - deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG miała 1,26 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 0,11 mln euro straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,89 mln euro wobec 5,91 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 28,10 mln euro wobec 24,44 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 4,95 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 94,56 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 75,22 mln euro wobec 62,22 mln euro.

Firma hotelarsko-deweloperska Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft zdecydowała o przeprowadzeniu programu emisji obligacji dłużnych do kwoty 300 mln zł (ok. 75 mln euro) w okresie od listopada 2010 do października 2013 roku, poinformowała spółka w komunikacie.
„Program emisji obligacji dłużnych ma się odbyć w kilku transzach zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Transze obligacji dłużnych zostały zatwierdzone do emisji na okres listopad 2010 – koniec października 2010, jako część strategicznego planu pozyskania finansowania przez spółkę" – czytamy w komunikacie.

MOL

Węgierska spółka paliwowa MOL Nyrt. miała 124,8 mld forintów (HUF) skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 16,5 mld HUF zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 96,1 mld HUF wobec 41,0 mld HUF zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1181,9 mld HUF wobec 922,0 mld HUF rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 139,7 mld HUF skonsolidowanego zysku netto wobec 42,9 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3096,6 mld HUF wobec 2253,1 mld HUF.

W ujęciu dolarowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 667 mln USD mln zł zysku netto wobec 206 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 14.774 mln USD wobec 10.801 mln USD.

Bomi

Spółka handlowa Bomi prognozuje, że jej skonsolidowana strata netto wyniesie 102,9 mln zł w 2010 r., zaś w ciągu kolejnych dwóch lat grupa wypracuje zysk netto wysokości 19,2 mln zł w 2011 r. oraz 49,3 mln zł w 2012 r., poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka podała, że przy sporządzaniu prognozy na 2010 r. prognozy uwzględniono, m.in. "możliwe rezerwy dotyczące przyszłych działań w zakresie optymalizacji działania sieci".
Przy prognozowaniu wyników na lata 2011 i 2012 spółka uwzględniła: sanację nierentownych placówek handlowych, zwiększenie rentowności i sprzedaży pozostałej części segmentu detalicznego, franczyzy i części dystrybucyjnej grupy kapitałowej oraz wzmocnienie struktury holdingowej z centralizacją funkcji serwisowych i rozwinięciem specjalizacji w oparciu o trzy podstawowe segmenty biznesowe: detal, franczyzę oraz dystrybucję wraz z logistyką.

Plaza Centers

Firma deweloperska Plaza Centers (PLAZACNTR) sprzedała pierwszą transzę obligacji o wartości 60 mln zł polskim instytucjom finansowym, poinformowała spółka w komunikacie.
"Plaza Centers N.V. uplasowała pierwszą transzę obligacji oferowanych polskim inwestorom finansowym. Spółka pozyskała 60 mln zł (ok. 15,2 mln euro). Firma wyemitowała trzyletnie obligacje z oprocentowaniem na podstawie 6-miesięcznego WIBOR plus 4,5%. Kupon będzie płacony posiadaczom obligacji co sześć miesięcy i na koniec trzyletniego okresu" - głosi komunikat.
Spółka podała również, że jako rozliczająca się w euro, chce przeprowadzić transakcję swap euro-PLN, w celu zabezpieczenia spodziewanych płatności w polskiej walucie.
"Emisja jest częścią programu obligacji na maksymalnie 300 mln zł (ok. 76 mln euro) w kilku transzach między 2010, a 2016 rokiem jako części długoterminowego finansowania" - czytamy dalej w komunikacie.

Sobieski

Grupa Belvedere, notowana na GPW pod nazwą Sobieski, miała 161,3 mln euro przychodów w III kw. 2010, co oznacza wzrost o 15,5% r/r, poinformowała spółka w komunikacie. Natomiast sprzedaż spółki w tym okresie w USA wyniosła 243 tys. kartonów i wzrosła o 41%.
"W III kwartale 2010 nastąpił powrót do silnej tendencji wzrostowej. Obroty osiągnęły wartość 161,3 mln euro, czyli wzrosły o +15,5% (+10,5% przy stałym zakresie i kursie wymiany). Bez wliczania podatku akcyzowego, obroty wyniosły 84,9 mln euro, czyli wzrosły o +16,5% (+12% przy stałym zakresie i kursie wymiany)" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zmiana obserwowanej wcześniej tendencji zaczęła być zauważalna pod koniec I półrocza 2010 i dotyczyła najważniejszych rynków, gdzie Grupa jest obecna na następujących rynkach:
"- Polska (41% obrotów Grupy w III kwartale), gdzie zafakturowana sprzedaż, nie wliczając akcyzy, wzrosła o 27% w stosunku do wyników zanotowanych w III kwartale 2009 roku. Od początku okresu rozliczeniowego o 2,1 punktu wzrósł również udział w rynku, jeśli chodzi o wódkę i osiągnął wynik 18,7%,
- Francja (34,9% obrotów), gdzie obroty wzrosły o 20,1% przy stałym zakresie (z wyłączeniem działalności związanej z syropami, która została zakończona w I kwartale 2010),
- Stany Zjednoczone (6,7% obrotów), gdzie sprzedaż wzrosła o 57,6%, głównie dzięki sukcesowi, jaki odniosła marka Sobieski; jej sprzedaż osiągnęła w analizowanym okresie 243 000 kartonów (czyli wzrosła o +41%),
- Bułgaria (4,8% obrotów), gdzie odnotowano wzrost o 13,6%. Jedynie na Litwie (5% obrotów) zanotowano spadek obrotów o 15,2%" – czytamy dalej.
Wzrost odnotowany w III kwartale 2010 sprawi, że grupa Belvedere osiągnie pozytywny wynik za 9 pierwszych miesięcy roku obrotowego 2010, ze wzrostem obrotów o +2,5% (+6,3% bez akcyzy), w kwocie 426,1 mln euro, podała też firma.

"Na koniec roku Grupa zamierza podtrzymać wzrost sprzedaży na najważniejszych rynkach. W Stanach Zjednoczonych, sprzedaż wódki Sobieski powinna przekroczyć 250 000 kartonów na kwartał. Jeśli tak się stanie, w 2011 roku Grupa ma szanse osiągnąć swój pierwotny cel, który zakładał sprzedaż na tym terenie miliona kartonów (po 9l) rocznie" – czytamy dalej w materiale.