"Nie jest zaskoczeniem, że Polska jest liderem w regionie, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,5% w 2010 roku i 4,1 proc. w 2011 roku" - powiedział Richter, cytowany w komunikacie prasowym banku.

"Jednakże Polska nadal musi w najbliższym czasie stawić czoło poważnym wyzwaniom, by wesprzeć perspektywy wzrostu. Chodzi m.in. o ożywienie w kredytach dla przedsiębiorstw, przeprowadzenie konsolidacji fiskalnej i tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych i o niskich kwalifikacjach" - dodał ekonomista.

Bank Światowy podkreśla, że oprócz poprawy na rynkach zewnętrznych, wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyja "solidna konsumpcja".

Na początku listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podniósł prognozy PKB dla Polski - odpowiednio do 3,5 proc. z 3,4 proc. i do 3,75-4,00 proc. z 3,7 proc.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano (niewyrównany sezonowo) wzrost PKB o 3,5 proc. w 2011 r. wobec 3,0 proc. w 2010 r. Ostatnio przedstawiciele resortu finansów przyznawali jednak, że tegoroczny wzrost będzie wyższy od planowanego, a resort gospodarki prognozuje go na 3,6 proc.