Trakcja kupi do 100 proc. akcji Tiltra Group AB (nie mniej niż 75 proc.), do 96,84 proc. akcji AB Kauno tiltai (nie mniej niż 75 proc.) oraz 22 proc. udziałów w Silentio Sp. z o.o., za łączną cenę 777,54 mln zł. Trakcja zapłaci za przejęte udziały a akcjach, obligacjach i gotówce. „Zapłata ceny akcji Tiltry nastąpi w drodze potrącenia wierzytelności spółki wobec akcjonariuszy grupy Tiltra z - ceną emisyjną akcji spółki - ceną emisyjną warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez spółkę, - ceną emisyjną obligacji - nadwyżka w wysokości nie wyższej niż 152 mln zł zostanie uiszczona przez spółkę w gotówce" – poinformowała spółka.

Trakcja wyemituje 72 tys. warrantów subskrypcyjnych i akcji za cenę emisyjną w wysokości 4,56 zł. Spółka wyemituje też 47,16 mln warrantów subskrypcyjnych w cenie emisyjnej 0,1 zł za sztukę. Będą one uprawniały do objęcia akcji w cenie 6 zł za sztukę. „Wykonanie warrantów subskrypcyjnych będzie mogło nastąpić w terminie od 2 stycznia 2013 r. do 29 października 2013 r. Warranty subskrypcyjne zostaną objęte przez akcjonariuszy Grupy Tiltra" – czytamy dalej.

Trakcja wyemituje też obligacje na łączną kwotę 292,5 mln zł z terminem wykupu przypadającym w dniu 12 grudnia 2013 roku, oprocentowanych według stałej stopy procentowej wynoszącej 7 proc. p.a. Wszystkie obligacje zostaną objęte przez akcjonariuszy Grupy Tiltra. Narastająco w I-III kw. 2010 roku Trakcja Polska miała 19,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 52,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 273,47 mln zł wobec 524,78 mln zł.