Popyt na złotą biżuterię był wyższy w III kwartale b.r. o 8 proc. w porównaniu z III kwartałem 2009 roku. Z tego 63 proc. zakupów złota pochodziło w czterech krajów – Indii, Chin, Rosji i Turcji.

Z kolei detaliczny popyt inwestycyjny był o 25 proc. wyższy niż rok wcześniej i osiągnął 243 ton. Jego wartość stanowiła 9,6 mld dolarów i była o 60 proc. wyższa w porównaniu z III kwartałem zeszłego roku. Największy udział w tym zakresie miały zakupy złotych sztabek, tu odnotowano wzrost popytu o 44 proc. w ujęciu wagowym oraz 84 proc. przy wycenie w dolarach.
W III kwartale 2010 roku popyt ze strony funduszy ETF był o 2,7 tony (7 proc.) niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. Jednak jego wartość wyrażona w USD była w tym roku wyższa o blisko 1/5.

Popyt ze strony przemysłu, w tym produkcji dentystycznej, osiągnął 110,2 ton, wobec 97,2 ton rok wcześniej. W tym zakresie największy udział miała branża elektroniczna (77,9 ton), szczególnie z Chin i Indii, jak również inne dziedziny nowoczesnych technologii. Dentyści zużyli 12,2 ton złota, tj. 7 proc. mniej niż rok temu.

Średnia cena złota w III kwartale 2010 roku wyniosła 1227 USD za uncję i była o 28 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Opracowano na podstawie danych World Gold Council