Polskę czeka obecnie szereg wyzwań. Sama ocena zasobów i opłacalności ekonomicznej projektów wydobycia gazu z łupków może zabrać kilka lat. Poza powyższym dochodzi również ryzyko opracowywania technologii oraz jej koszt.

By umożliwić dyskusję na neutralnym gruncie, zapraszamy do udziału w Konferencji: „Nowy gaz dla Polski. Shale, tight, coal”, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 roku w hotelu Radisson Blu w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia jest Forsal.pl

Wśród najważniejszych zagadnień konferencji:

  • Polityka polskiego rządu wobec nowego gazu
  • Amerykański sukces vs. perspektywy europejskie i polskie
  • Nowe technologie- podstawa nowego gazu
  • Polskie koncesje
  • Strategia i ekonomia nowego gazu
  • Gaz niekonwencjonalny- światowe i polskie zasoby, rodzaje gazu, uwarunkowania geologiczne

Więcej szczegółów wydarzenia na stronie www.Powermeetings.pl