Raport został wydany przy rynkowej cenie akcji INGBSK wynoszącej 908 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji za walory banku inwestorzy płacili 879,5 zł. W czwartek około godz. 14:25 ich cena wynosiła 883,5 zł.

Wyniki ING BSK były lepsze od prognozowanych dlatego analitycy oceniają jako dobre.

„Rozczarowaniem może być wciąż niewielki wzrost dochodów w banku, przy dobrych wzrostach wolumenów. Z drugiej strony koszty banku są pod dobrą kontrolą, a rezerwy pozostają na niskim poziomie” – napisano w raporcie.

Analitycy zwracają szczególną uwagę na systematyczny wzrost dochodów z tytułu prowizji.

„Annualizowane P/E dla rezultatów kwartalnych wyniosło 14.4, co jest drugim najlepszym rezultatem w sektorze. W kolejnych okresach spodziewamy się utrzymania dobrych rezultatów, dzięki niewielkiej poprawie po stronie przychodów” – napisano w raporcie.

„Obecnie ING BSK jest notowany przy wskaźnikach P/E na lata 2010/11 w wysokości 15.6 i 14.1 przy średniej 18.3 i 14.8. Biorąc pod uwagę niewielkie dyskonto z jakim notowana jest spółka oraz naszą nową wycenę (959.8 PLN) pozostawiamy rekomendację akumuluj na walory ING BSK” - napisano w uzasadnieniu rekomendacji.