Kurs ma szansę kontynuować zwyżkę, szybki atak na poziomy z początku listopada jest jednak mało prawdopodobny. Silniejszy wzrost wartości funta może w krótkim terminie powstrzymywać poziom 1,6100. Wiele będzie zależało od sytuacji na głównych parach dolarowych.

W ubiegłym tygodniu z brytyjskiej gospodarki na rynek napłynęły nieco wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji konsumentów – indeks CPI w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,3 proc, a w rocznym 3,2 proc. (oczekiwano natomiast wyników na poziomie odpowiednio: 0,2 proc. m/m i 3,1 proc. r/r). Nieco lepiej od prognoz wypadła sprzedaż detaliczna – zanotowała ona w październiku wzrost o 0,5 proc. m/m (spodziewano się 0,4 proc. m/m). Stopa bezrobocia natomiast utrzymała się na poziomie 7,7 proc. Nie miały one jednak większego wpływu na notowania GBP/USD. W bieżącym tygodniu z Wielkiej Brytanii z istotnych danych poznamy jedynie rewizję pierwszego odczytu danych o dynamice PKB za III kwartał bieżącego roku.

Jutro (wtorek): 1,5900
Za tydzień (poniedziałek): 1,6050