Raport został wydany przy rynkowej cenie akcji STALPROD wynoszącej 371,5 zł. W dniu wydania raportu na zamknięcie sesji za walory spółki inwestorzy płacili 351,6 zł. We wtorek około godz. 10:45 cena papierów producenta przetworzonych wyrobów stalowych wynosiła 323,2 zł.

„Stalprodukt osiągnąć w III kwartale 17.9 mln PLN zysku netto. Był to wynik o 76% gorszy niż rok wcześniej, a także dużo gorszy niż w II kwartale (gdy wyniósł 71.9 mln PLN). Można wręcz mówić o załamaniu wyników (był to najgorszy kwartał od 2005 roku)” – napisano w raporcie przygotowanym przed Millennium DM.

Słabe wyniki skłaniają analityków do znaczącego obniżenia prognozy zysku netto na rok 2010. Obecnie wynik netto spółki Stalprodukt analitycy szacują na 159,5 mln PLN, podczas gdy poprzednio prognozowali 207,4 mln zł.

„Od 1.5 roku podkreślaliśmy, że bilans ryzyk i potencjału wzrostowego jest na niekorzyść spółki. Wprawdzie można założyć, że III kwartał był wyjątkowo słaby (szczególnie w segmencie profili po bardzo dobrym II kwartale) jednak i tak nie należy się spodziewać dobrych wyników w średnim terminie. Spółka jest notowana dla C/Z na ten rok na poziomie 15.2, a przy słabym popycie w głównym segmencie poprawa w kolejnych latach staje pod znakiem zapytania. Dlatego obniżamy naszą rekomendację z neutralnie do sprzedaj” – uzasadniają analitycy obniżenie rekomendacji.