Wskaźnik prognoz spadł o 2,1 pkt do 35,2 pkt, natomiast wskaźnik ocen spadł o 0,6 pkt do 23,9 pkt.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) spadł w listopadzie o 3,5 pkt, do 37,5 pkt.