"W porównaniu z badaniem z ubiegłego roku, eksperci WES z Albanii, Estonii, Polski i Słowacji podnieśli prognozę poziomu średniookresowej dynamiki wzrostu gospodarczego do 3,8 proc. dla każdego z tych krajów" - napisano w raporcie.

"Eksperci w Polsce, Czechach i na Litwie nieznacznie obniżyli prognozy odnośnie sytuacji w perspektywie sześciu miesięcy, jednak ich oczekiwania nadal pozostają pozytywne. Oczekiwania we wszystkich innych krajach regionu (należących do UE) poprawiły się" - dodano.

"W porównaniu z lipcowym badaniem w kilku krajach Europy Wschodniej, jak Polska czy Czechy, zwiększył się odsetek ekspertów oczekujących wzrostu stóp procentowych w nadchodzących miesiącach" - napisano.

Z raportu wynika, że średnia roczna dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższych 3-5 latach wyniesie 3,8 proc. w porównaniu do dynamiki 3,4 proc. prognozowanej w ubiegłym roku. W porównaniu do badania lipcowego oczekiwania inflacyjne na 2010 r. obniżyły się o 0,1 pkt proc. do poziomu 2,8 proc.

Oceny bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce pogorszyły się, ale wciąż są satysfakcjonujące i, wraz z Czechami, najlepsze w regionie.

"Spośród należących do UE państw regionu, sytuacja gospodarcza jest wciąż stosunkowo najlepiej oceniania przez ekspertów WES w Polsce i Czechach. W tych krajach sytuacja została oceniona jako satysfakcjonująca, ale w mniejszym stopniu niż w badaniu lipcowym. W obu krajach deficyty finansów publicznych zostały wskazane jako najważniejsze problemy gospodarcze" - napisano w raporcie.