Rekomendację wydano 15 listopada przy rynkowej cenie akcji wynoszącej 32 zł.

„Spółkę wyceniliśmy dwoma metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz porównawczą, które dały odpowiednio wyniki na poziomie 34,21 zł oraz 33,09 zł za jedna akcję PEP. Do ustalenia wyceny jednej akcji użyliśmy średniej arytmetycznej obu wyników, która ukształtowała się na poziomie 33,65 zł. W porównaniu do naszej poprzedniej rekomendacji z 5 stycznia 2010 roku cena docelowa została podwyższona z 32,26 zł do 33,65 zł, zaś zalecenie zmienione ze sprzedaj na trzymaj” – napisali analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS w uzasadnieniu rekomendacji.