Łączna wartość dofinansowania projektów firmy, w ramach kilku programów UE sięga już blisko 2 mld zł przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 8 mld zł. „Przedmiotem zawartych umów z Instytutem Nafty i Gazu (instytucją wdrażającą) jest udzielenie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę gazociągów: Szczecin-Gdańsk w wysokości 226,9 mln zł, Gustorzyn-Odolanów w wysokości 175,5 mln zł i Polkowice-Żary w wysokości 25,6 mln zł" – czytamy w komunikacie. 

>>> Czytaj też: Gaz-System i EuRoPol Gaz uzgodniły umowę operatorską

Gaz-System podał, że szacunkowa wartość netto inwestycji wynosi dla gazociągu Szczecin-Gdańsk 929 mln zł, dla gazociągu Gustorzyn-Odolanów - 638 mln zł oraz dla gazociągu Polkowice-Żary – 81 mln zł. „Zakończenie budowy planowane jest dla gazociągu Szczecin-Gdańsk w 2013 roku, dla gazociągu Gustorzyn-Odolanów w 2014 roku oraz dla gazociągu Polkowice-Żary w 2014 roku" – czytamy dalej. Gazociąg Szczecin-Gdańsk o długości 265 km będzie zlokalizowany w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Gazociąg Gustorzyn-Odolanów o długości 168 km będzie przebiegał przez województwo kujawsko-pomorskie i wielkopolskie, a gazociąg Polkowice-Żary o długości 66 km będzie zlokalizowany na obszarze województw dolnośląskiego i lubuskiego. „Łączna wartość dofinansowania naszych projektów w ramach kilku programów UE sięga blisko 2 mld zł, przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 8 mld zł. Pozyskanie środków unijnych na współfinansowanie naszych przedsięwzięć pozwoli nam znacząco obniżyć wydatki na zaplanowane projekty.

Bezzwrotne dotacje z UE obniżą poziom bazy, która jest podstawą do kalkulowania taryf za przesył gazu. Oznacza to, że w konsekwencji każdy odbiorca gazu zapłaci za jego przesył mniej niż w przypadku, gdyby całość inwestycji byłaby finansowana ze środków własnych lub kredytów bankowych" – skomentował cytowany w komunikacie Jan Chadam, prezes Gaz-System. Gaz-System jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ponad 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób. Gaz-System jest właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.