New World Resources

W raporcie z 24 listopada analitycy KBC Securities utrzymali rekomendację „kupuj” akcje spółki New World Resources. Roczną cenę docelową podnieśli do 290 koron czeskich (około 46,5 zł) z 282 CZK. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie papiery NEWWORLDR kosztowały 33,96 zł. W czwartek około 10:40 ich wartość wynosiła 34,19 zł.

Atrem

W najnowszym raporcie analitycy DM BZ WBK ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje Atrem. Cenę docelową ustaloną na 12 miesięcy wyznaczyli na poziomie 22,5 zł. Poprzednia wycena wynosiła 19,7 zł. Rekomendacja została przygotowana gdy rynkowa cena papierów ATREM wynosiła 17,9 zł.

Tauron Polska Energia

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ wydali rekomendację „kupuj" dla akcji Taurona i ustalili cenę docelową walorów TAURONPE na poziomie 8,11 zł, wynika z raportu datowanego na 18 listopada i odtajnionego w czwartek. >>>>

Pegas

Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens, notowany na GPW, miał 8,22 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 6,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,08 mln euro wobec 4,27 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 40,46 mln euro wobec 30,06 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 17,61 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 22,05 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 109,25 mln euro wobec 93,25 mln euro.

Po wynikach za III kw. br. czeski producent włóknin Pegas Nonwovens, notowany na GPW, podtrzymał całoroczne prognozy, zakładające spadek zysku EBITDA o max. 10% wobec 38,8 mln euro odnotowanych w ub.r., podała spółka w raporcie kwartalnym. W okresie I-III kw. br. zysk EBITDA spadł o 17,2% r/r do 25,5 mln euro.

DSS

Walne Zgromadzenie spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) zgodziło się na emisję od 2 mln do 5 mln warrantów uprawniających do objęcia od 2 mln do 5 mln akcji serii D spółki, wynika z treści uchwał. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru.
"Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (...) emituje się nie mniej niż dwa miliony i nie więcej niż
pięć milionów warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia emitowanych przez spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii D" - czytamy w treści uchwały Walnego Zgromadzenia.
Warranty mają zostać wyemitowane do 18 stycznia 2011 r. i zostać zaproponowane w drodze subskrypcji prywatnej. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 7,927 mln akcji. Do ustalenia szczegółowych warunków emisji upoważniony został zarząd.

Orco Property Group

Spółka deweloperska Orco Property Group (ORCOGROUP) chce rozpocząć likwidację Endurance Fund, zarządzającego nieruchomościami o wartości 466 mln euro, w 2011 roku, poinformował członek zarządu Orco Ales Vobruba. "Wolelibyśmy poczekać rok czy dwa, aż rynki znajdą się w bardziej zaawansowanej fazie odbicia, co pozwoliłoby zmaksymalizować zyski, ale inwestorzy domagają się uruchomienia działań" - powiedział Vobruba w wywiadzie dla Bloomberga. Dodał, że inwestorzy mogli zgodzić się na rozwiązanie funduszu dwa lata później.

Orco, które zarządza funduszem i ma w nim 14% udziałów, sprzeda wszystkie nieruchomości i wypłaci środki współwłaścicielom funduszu (m.in. Jardenne Corporation S.a.r.l. należący do banku Morgan Stanley oraz Portfolio Acquisitions 2 Ltd należące do Goldman Sachs) w 2012 i 2013 roku, podała też agencja.
Całkowita wartość brutto portfela funduszu wynosiła 466,3 mln euro na koniec września br., poinformował Vobruba. Aktywa funduszu zlokalizowane są w Czechach, Polsce i na Węgrzech.

Centrozap

Centrozap podpisał umowę z Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK) dotyczącą zakupu energii elektrycznej, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość rocznej umowy to 62,47 mln zł brutto. "Na mocy zawartej umowy szacunkowa wartość zakupu energii elektrycznej przez Centrozap z Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin wynosi 62.466,9 tys. zł brutto" - czytamy w komunikacie. Umowa będzie zrealizowana w 2011 r.

Votum

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej kancelarii odszkodowawczej Votum została ustalona na 3,80 zł, czyli na dolnej granicy ustalonych na poziomie 3,80-4,10 zł widełek cenowych, wynika z czwartkowej informacji spółki, która oferuje łącznie 3 mln akcji A i B.
"Wczoraj zakończyliśmy book-building. Na podstawie deklaracji składanych przez inwestorów podjęliśmy decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 3,80 zł za akcję. Dziś rozpoczęły się zapisy, które potrwają do 3 grudnia. Środki przeznaczymy głównie na inwestycje w spółki zależne - Votum-RehaPlus oraz Votum Centrum Odškodnění w Brnie, które to spółki świadczą usługi komplementarne w stosunku do naszego core biznesu. Taka strategia ma na celu nie tylko zabezpieczenie przychodów poprzez zwiększenie ich dywersyfikacji, ale także stanowi istotny element zwiększania atrakcyjności oferowanych przez nas usług doradczych. Dodatkowo na te inwestycje przeznaczymy 2,5 mln zł ze środków własnych"– powiedział prezes Dariusz Czyż, cytowany w komunikacie.

Votum jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawowa usługa polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskanie od niego świadczeń odszkodowawczych.

Alterco

Emir 4, spółka zależna firmy deweloperskiej Alterco, zawarła umowę zakupu od firmy Hotel System Sobieskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,25 ha, położonej w Warszawie, w rejonie Alei Sobieskiego za cenę 24 mln zł netto, w celu budowy zespołu biurowo-usługowo-hotelowego, podało Alterco w komunikacie. „Nieruchomość będąca przedmiotem umowy ma być przeznaczona do realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zespołu zabudowy biurowo-usługowo-hotelowej z garażami podziemnymi" – czytamy w komunikacie.