Inflacja konsumencka w październiku br. wyniosła 2,8 proc. r/r wobec 2,5 proc. we wrześniu. NBP podkreśla, że w momencie przeprowadzania badania przez Ipsos ankietowani znali jedynie dane za wrzesień. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.