Zysk operacyjny na poziomie grupy (ORCOGROUP) wyniósł 14,13 mln euro wobec 11,85 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 65,16 mln euro wobec 54,53 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 241,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 201,22 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 228,24 mln euro wobec 186,84 mln euro.