MOL

W raporcie z 25 listopada analitycy KBC Securities utrzymali rekomendację „kupuj” akcje węgierskiego koncernu paliwowego MOL. Roczną cenę docelową obniżono do 23400 forintów (około 336 zł) z 23600 HUF. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie papiery MOL kosztowały 277,5 zł. W piątek około godz. 10:20 ich wartość wynosiła 268,2 zł.

Agora

W raporcie z 25 listopada analitycy Deutsche Banku ponownie zarekomendowali „kupuj” akcje Agory. Cenę docelową ustaloną na 12 miesięcy podnieśli do 32 zł z 30 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie papiery AGORA warte były 26,03 zł. W piątek około godz. 10:20 papiery spółki rynek wyceniał na 26,06 zł.

Emperia

Raportem z 25 listopada analitycy Citigroup rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla walorów spółki Emperia Holding. Ich pierwsze zalecenie brzmi „trzymaj” z ceną docelową ustaloną na poziomie 111,5 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie za papiery EMPERIA płacono 96,5 zł. W piątek około godz. 10:25 cena walorów spółki wynosiła 97 zł.

ASBIS

W raporcie z 25 listopada analitycy ING utrzymali rekomendację „trzymaj” akcje ASBIS. Cenę docelową ustaloną na 12 miesięcy obniżono do 4 zł z 4,6 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie warszawskiej giełdy akcje ASBIS kosztowały 4,08 zł. W piątek około godz. 10:25 ich cena utrzymała się na tym samym poziomie.

Orco Property Group

Spółka deweloperska Orco Property Group (ORCOGROUP) miała 4,21 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 1,36 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 14,13 mln euro wobec 11,85 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 65,16 mln euro wobec 54,53 mln euro rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 241,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 201,22 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 228,24 mln euro wobec 186,84 mln euro.

Ferrum

Nadzwyczajne walne zgromadzenie producenta rur stalowych, spółki Ferrum zdecydowało o wykupie do akcji własnych spółki, stanowiących max. 20% kapitału, poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalnej ceny skupu oraz kwoty przeznaczonej na ten cel na razie nie ustalono, a proces skupu może trwać do 5 lat.
"Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte,
b) łączna cena nabycia akcji własnych nabytych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału" - głosi uchwała NWZ.

Gino Rossi

GinoRossi, producent i dystrybutor odzieży oraz obuwia, przystąpił do negocjacji z grupę private equity zainteresowaną zakupem spółki zależnej Simple Creative Products, poinformowała spółka w komunikacie. Gino Rossi informowało wcześniej, że proponowana cena nabycia wynosi 90 mln zł.>>>>

Cognor

Spółka Cognor (dawniej Centrostal Gdańsk) podpisała ze spółkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal przedwstępną umowę sprzedaży aktywów wykorzystywane do obrotu wyrobami hutniczymi na terenie Polski, podała spółka w komunikacie. Wartość transakcji, z wyłączeniem zapasów, wyniesie 148,9 mln zł. >>>>

Alterco

Tara, spółka zależna firmy deweloperskiej Alterco, podpisała przedwstępną umowę zakupu nieruchomości gruntowej, o powierzchni 8,7 ha, w położonej w Gdańsku-Kokoszki za cenę 11,0 mln zł netto od osób prywatnych i planuje zbudować na niej osiedle domów jednorodzinnych, podało Alterco w komunikacie.

Milkiland

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Milkiland, producenta wyrobów mlecznych, działającego na Ukrainie i w Rosji w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych została ustalona na 33,78 zł, podała spółka w komunikacie. Łączna wartość oferty może przekroczyć 236 mln zł. Łączna liczba akcji oferowanych inwestorom wynosi 7.000.000 (w tym 750.000 w ramach opcji dodatkowego przydziału). W czwartek, 25 listopada, zakończył się proces budowania księgi popytu oraz zapisów dla inwestorów indywidualnych na akcje Milkiland.>>>>

ATC Cargo

NWZA, notowanej na NewConnect, spółki ATC Cargo (ATCCARGO) podejmie uchwałę w sprawie ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynek regulowany GPW - poinformował spółka w komunikacie. Walne zostało zwołane na 23 grudnia.

Notowana na NewConnect firma logistyczna ATC Cargo chce przejść na rynek główny GPW w I kwartale 2011 roku, poinformowała spółka w piątek.>>>>

Avia Solutions Group

Cena maksymalna akcji Avia Solutions Group, litewskiej spółki działającej w sektorze lotniczym, została ustalona na 67 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.
Avia Solutions Group zaoferuje inwestorom w publicznej ofercie do 1.473.333 akcji. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 25 proc. kapitału zakładowego spółki. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 26 do 30 listopada. Równolegle z zapisami w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą deklaracje w procesie budowy księgi popytu. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 1 do 3 grudnia.

Cena oferowanych akcji zostanie ustalona i opublikowana 1 grudnia. Wtedy też opublikowana zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych w każdej z transz.
Przydział akcji ma nastąpić do 7 grudnia. Jeszcze w grudniu spółka zamierza zadebiutować na GPW.

Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez osiem spółek zależnych. Spółki działają w czterech obszarach związanych z lotnictwem: działalność czarterowa (spółki Small Planet Airlines), obsługa techniczna oraz naprawy i remonty (FL Technics), szkolenia pilotów i załóg (Baltic Aviation Academy) oraz obsługa naziemna i tankowanie (Baltic Ground Services).